Et nyt begreb for mig: Kommunal Domstol

Et urimeligt helvede at møde det kommunale system.

 

Et nyt begreb

 

Har deltaget som bisidder, for en tidligere kollega med stress og udbrændthed, i endnu en “danskklingende” og mundret institution: Rehabiliteringsteamet.

Jeg har muligvis misforstået ordet rehabilitering.

I min uvidenhed om betydningen havde jeg den opfattelse, at det handler om genopbygning af et værdigt liv, for mennesker, der har været syg i en lang periode.

Til gengæld er jeg dygtig nok til, at oversætte det engelske ord: team, til at betyde et hold der arbejder sammen. Sagen er bare at i det kommunale system er der kun et team. Det team arbejder sammen, mod en enkelt borger, der sidder og ryster over hele kroppen ved udsigten til hvad “teamet” vil bedømme borgeren til i fremtiden.

Her foregår en bedømmelse af vedkommende på 18 minutter. Kollegaens egen sagsbehandler var forståeligt nok syg, formentlig også med stress og udbrændthed.

Det er ikke nogen rar , men nedværdigende situation for en person, at sidde ved sådan en “Domstol” bestående af 5 medlemmer og en “overdommer” fra Arbejdsmarkeds styrelsen ved bordenden.

Det er jo egentlig ret let, da der kun er 2 muligheder,- Du duer- eller -Du duer ikke-

Dommen lød ” Du duer ikke…Men du skal!!” Tak for kaffe siger jeg.